Blog

O que POD?

Sigla correspondente a Port Of Discharge, é o Porto de descarga, local que o navio descarrega a carga.